Ημερήσιο αρχείο: 11 Μαρτίου, 2022

Διάθεση πέντε (5) self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία

Από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 17 Μαρτίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, για τις ανάγκες ελέγχου από 18 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2022.

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες περιφερειακών συμβουλίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες περιφερειακών συμβουλίων επιλογής διευθυντών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Ενστάσεις από την Δευτέρα 14 Μαρτίου έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 23.59.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη τετραήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στην Ξάνθη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Τρίτη 15-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Τετάρτη 16-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πενθήμερη εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού σε Καβάλα-Φιλίππους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 10.00 πμ.