Ημερήσιο αρχείο: 16 Μαρτίου, 2022

Μέτρα προστασίας κατά τη διεξαγωγή των ΠΚΕ για εισαγωγή σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Οι ανακοινώσεις του ΓΕΕΘΑ, για τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης της πανδημίας COVID-19, κατά τις επικείμενες Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

ΦΕΚ 1165 τ.Β’ 2022. Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1165 τ.Β’ (16-3-2022) η 26754/H2 απόφαση με θέμα: «Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία»

Προκήρυξη Πανελληνίων αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022

Η εγκύκλιος με τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022.