Κατηγορία: Τράπεζα Θεμάτων

Συνεχής ενημέρωση για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Τράπεζα Θεμάτων. Εγκύκλιος με οδηγίες για την πραγματοποίηση των Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων στα Λύκεια για το 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών κλήρωσης θεμάτων και πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων μέσω της Τράπεζας Θεμάτων στα Λύκεια για το 2023-2024.

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρώσει την ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023-2024

Οι Διευθυντές/ντριες σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων καλούνται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τράπεζα Θεμάτων 2023-2024. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ

Το ΦΕΚ 6069 τ.Β’ (19-10-2023) με τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

ΦΕΚ 5162/2203. Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το 2023-2024

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.

Τράπεζα Θεμάτων 2023-2024. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξεταστέα ύλη και αξιολόγησή τους για τις Α’ και Β’ τάξεις των ΕΠΑΛ

Οι αποφάσεις καθορισμού των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Νέα ανακοίνωση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το πρόβλημα με την Τράπεζα Θεμάτων

Νέα κοινή ανακοίνωση (30/5/2023) των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων του ΙΕΠ.

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με τις εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων και την έκδοση αποτελεσμάτων

Εγκύκλιος με οδηγίες και ανακοίνωση υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών Λυκείου, με την Τράπεζα Θεμάτων.

Οδηγίες για τις προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις στα Λύκεια μέσω της Τράπεζας Θεμάτων (Τ.Θ.Δ.Δ.) για το 2022-2023

Με την 52727/ΓΔ4/11-5-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, καθορίζονται οι διαδικασίες πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων (Τ.Θ.Δ.Δ.).

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2022-2023

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων καλούνται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς»  εξεταζομένων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.