Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Έργου

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το 2022-2023

Εγκύκλιος με τις κρίσιμες ημερομηνίες εφαρμογής του συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το 2022-2023.

Σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Οδηγίες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων να διευκολυνθούν στην υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το 2021-2022

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ οι εκθέσεις και οι βαθμολογίες των υπευθύνων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με την αναλυτική και συνολική αποτίμηση του έργου των σχολικών μονάδων.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για τους Σ.Ε.Ε.

Οι υπηρεσίες θα παρέχουν στοιχεία για τους Σ.Ε.Ε. για την αναζήτηση σχολείων και ενεργών εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας για την καταχώριση αυτών ως υπευθύνων των σχεδίων δράσεων.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας για το 2021-2022

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΙΕΠ, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικού έτους 2021-2022 θα είναι ενεργή μέχρι 25/6, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς του σχολείου στο ΠΣΔ.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αποτίμησης σχεδίων δράσης

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα πεδία της Υλοποίησης και της Αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης θα είναι ενεργά μέχρι την Τρίτη 31/5/2022, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 27606/ΓΔ4/11-03-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του ΙΕΠ για διόρθωση, συμπλήρωση του Συλλογικού προγραμματισμού των Σχολικών Μονάδων

Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες καλούνται, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο, να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να προσθέσουν στοιχεία.

Παράταση ημερομηνιών για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Η πλατφόρμα του ΙΕΠ για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων, θα είναι ανοικτή για την υποβολή ανατροφοδοτικών σχολίων από τους Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

Ημερομηνίες αποτύπωσης σχεδίων δράσεων για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Το Α’ Μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης των Σχεδίων Δράσης, θα παραμείνει ανοικτό έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022. Τα Β’ και Γ’ μέρη, θα ανοίξουν για τις Ομάδες Δράσης από τις 27/1 έως και τις 30/5/2022.

Παράταση προθεσμίας για την ανάρτηση σχεδίων δράσης στην πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Η πλατφόρμα του ΙΕΠ για την ανάρτηση της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίων Δράσης των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμη έως Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.