Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Έργου

Συνεχής ενημέρωση στον κόμβο του ΙΕΠ
(κλικ στην εικόνα που ακολουθεί):


Οδηγίες και Εγκύκλιοι στον ιστότοπο της ΔΔΕ Λευκάδας…

Παράταση προθεσμίας για την ανάρτηση σχεδίων δράσης στην πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Η πλατφόρμα του ΙΕΠ για την ανάρτηση της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίων Δράσης των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμη έως Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Ενδεικτικά σχέδια δράσης και προτάσεις σχεδιασμού από το ΙΕΠ για την αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων

Ένας νέος οδηγός με ενδεικτικές προτάσεις σχεδίων δράσης, στον κόμβο του ΙΕΠ για το συλλογικό προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Συλλογικός Προγραμματισμός για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η 29η Νοεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα κατάθεσης του Συλλογικού Προγραμματισμού για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας.

Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων. Ο ρόλος των Σ.Ε.Ε.

Μία νέα παρουσίαση με οδηγίες και θέμα: «Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων: Ο ρόλος των Σ.Ε.Ε.» αναρτήθηκε στον σχετικό κόμβο του ΙΕΠ.

Επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Νέες, επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την εφαρμογή του Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) του έργου της σχολικής μονάδας.

Εγκύκλιος με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων

«Έκθεση Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» έως την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, και «Συλλογικός Προγραμματισμός» έως τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021.

Επισημάνσεις σχετικά με την υποβολή του Συλλογικού Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

Αναλυτικές οδηγίες ενόψει της υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

Παράταση υποβολής έκθεσης αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Η εφαρμογή του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου

Η Πλατφόρμα του ΙΕΠ για την αξιολόγηση στο Gov.gr. ΦΕΚ 4501 τ.Β΄.

Λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών

Η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους με αριθμό 4692/2020 (Α’ 111) και 4823/2021 (Α’ 136) νόμους.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση