Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Έργου

Χρονοδιάγραμμα 2022-2023:

Συλλογικός Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου : 20 Οκτωβρίου 2022

Σχεδιασμός Δράσης: 10 Δεκεμβρίου 2022

Ανατροφοδότηση από τους/τις Σ.Ε.Ε.: 31 Ιανουαρίου 2023 – [έγγραφο]

Υλοποίηση της Δράσης: 31 Μαΐου 2023

Αποτίμηση της Δράσης: 31 Μαΐου 2023

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: 25 Ιουνίου 2023

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 16 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Κριτήρια, διαδικασία εφαρμογής, ενστάσεις, κλπ, για την εφαρμογή της, το σχολικό έτος 2022-2023.

Έναρξη λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Σε λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της από αξιολογητές και αξιολογούμενους.

ΦΕΚ 388/2023. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικά η διαδικασία

Το ΦΕΚ 388 τ.Β’ (27-1-2023) με την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της.

ΦΕΚ 14 τ.Α’ 2023. Διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 14 τ.Α’ (21/1/2023) με διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση. Ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από τους/τις Σ.Ε.Ε.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης θα υποβάλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από την Τρίτη 13/12/2022 έως και την Τρίτη 31/01/2023

ΦΕΚ 5954/2022. Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην πλατφόρμα για την «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»

Το ΦΕΚ 5954 τ.Β’ (22-11-2022) με την υπ’αριθμ. 141456/ΓΔ4 απόφαση με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΙΕΠ «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»

Εκ νέου ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΙΕΠ για τον Συλλογικό Προγραμματισμό από την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε όλα τα σχολεία.

Ενημερωτικές συναντήσεις για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με θέμα: «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων 2022-2023»

Ενημερωτικές συναντήσεις ΥΠΑΙΘ και ΙΕΠ με θέμα «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων 2022-2023», με Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/νες σχολικών μονάδων, 17 και 18 Οκτωβρίου 2022.

Οδηγίες σχετικά με τα στάδια υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το 2022-2023

Νέοι οδηγοί του ΙΕΠ για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση δράσεων και την υποβολή εκθέσεων σε όλα τα στάδια εφαρμογής της αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το 2022-2023

Εγκύκλιος με τις κρίσιμες ημερομηνίες εφαρμογής του συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το 2022-2023.