Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Έργου

Χρονοδιάγραμμα 2023-2024:

Συλλογικός Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου : μέχρι 23 Οκτωβρίου 2023

Σχεδιασμός Δράσης: μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2023

Υλοποίηση – Αποτίμηση Δράσης: μέχρι 30 Μαΐου 2024

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης: μέχρι 25 Ιουνίου 2024

Χρήσιμο υλικό για το 2023-2024:

Οδηγός Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων

Σχέδια Δράσης – Προτάσεις Σχεδιασμού

Ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης των θεματικών αξόνων και αποτίμησης των δράσεων

Καλές Πρακτικές Σχολικών Μονάδων

Εγκύκλιος και οδηγίες για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ως αξιολογητές, μέχρι τις 10/11/2023 εκκινούν τη διαδικασία, ώστε μέχρι τις 20/11/2023 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης των.

Συλλογικός Προγραμματισμός σχολικού έτους 2023-2024. Άνοιξε η ειδική εφαρμογή του ΙΕΠ

Στην πλατφόρμα γίνεται καταγραφή του τίτλου και του βασικού στόχου κάθε σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας. Προθεσμία υποβολής μέχρι 23 Οκτωβρίου 2023.

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης για το 2022-2023

Αποκλειστικά και μόνο για το σχολικό έτος 2022-2023 ως ημερομηνία σύνταξης των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ορίζεται η 4η Αυγούστου 2023.

Παράταση υποβολής Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση) και Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

Σχέδια Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση): Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Κυριακή 4/6/2023. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023: Θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 5/6/2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Παρασκευή 30/6/2023.

Σχετικά με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για το 2022-2023 θα ενεργοποιηθεί στις 31 Μαΐου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η 25η Ιουνίου 2023.

Νέες οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Νέα εγκύκλιο με οδηγίες για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ, κατόπιν των νέων τοποθετήσεων σχολικών συμβούλων.

Νέο χρονοδιάγραμμα και οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, μέχρι 06/03/2023 θα καταρτιστούν πίνακες με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου. Μέχρι 20/03/2023 θα εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας.

Εγκύκλιος με οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικές οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης

ΦΕΚ 602 τ.Β’ 2023. Λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 602 τ.Β’ (8/2/2023) με τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ.

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 16 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Κριτήρια, διαδικασία εφαρμογής, ενστάσεις, κλπ, για την εφαρμογή της, το σχολικό έτος 2022-2023.