Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Έργου

Χρονοδιάγραμμα 2022-2023:

Συλλογικός Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου : 20 Οκτωβρίου 2022

Σχεδιασμός Δράσης: 10 Δεκεμβρίου 2022

Ανατροφοδότηση από τους/τις Σ.Ε.Ε.: 31 Ιανουαρίου 2023 – [έγγραφο]

Υλοποίηση της Δράσης: 4 Ιουνίου 2023 (δόθηκε παράταση)

Αποτίμηση της Δράσης: 4 Ιουνίου 2023 (δόθηκε παράταση)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: 30 Ιουνίου 2023 (δόθηκε παράταση)

Παράταση υποβολής Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση) και Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

Σχέδια Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση): Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Κυριακή 4/6/2023. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023: Θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 5/6/2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Παρασκευή 30/6/2023.

Σχετικά με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για το 2022-2023 θα ενεργοποιηθεί στις 31 Μαΐου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η 25η Ιουνίου 2023.

Νέες οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Νέα εγκύκλιο με οδηγίες για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ, κατόπιν των νέων τοποθετήσεων σχολικών συμβούλων.

Νέο χρονοδιάγραμμα και οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, μέχρι 06/03/2023 θα καταρτιστούν πίνακες με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου. Μέχρι 20/03/2023 θα εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας.

Εγκύκλιος με οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικές οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης

ΦΕΚ 602 τ.Β’ 2023. Λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 602 τ.Β’ (8/2/2023) με τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ.

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 16 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Κριτήρια, διαδικασία εφαρμογής, ενστάσεις, κλπ, για την εφαρμογή της, το σχολικό έτος 2022-2023.

Έναρξη λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Σε λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της από αξιολογητές και αξιολογούμενους.

ΦΕΚ 388/2023. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικά η διαδικασία

Το ΦΕΚ 388 τ.Β’ (27-1-2023) με την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της.

ΦΕΚ 14 τ.Α’ 2023. Διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 14 τ.Α’ (21/1/2023) με διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.