Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Έργου

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας για το 2021-2022

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΙΕΠ, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικού έτους 2021-2022 θα είναι ενεργή μέχρι 25/6, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς του σχολείου στο ΠΣΔ.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αποτίμησης σχεδίων δράσης

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα πεδία της Υλοποίησης και της Αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης θα είναι ενεργά μέχρι την Τρίτη 31/5/2022, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 27606/ΓΔ4/11-03-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του ΙΕΠ για διόρθωση, συμπλήρωση του Συλλογικού προγραμματισμού των Σχολικών Μονάδων

Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες καλούνται, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο, να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να προσθέσουν στοιχεία.

Παράταση ημερομηνιών για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Η πλατφόρμα του ΙΕΠ για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων, θα είναι ανοικτή για την υποβολή ανατροφοδοτικών σχολίων από τους Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

Ημερομηνίες αποτύπωσης σχεδίων δράσεων για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Το Α’ Μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης των Σχεδίων Δράσης, θα παραμείνει ανοικτό έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022. Τα Β’ και Γ’ μέρη, θα ανοίξουν για τις Ομάδες Δράσης από τις 27/1 έως και τις 30/5/2022.

Παράταση προθεσμίας για την ανάρτηση σχεδίων δράσης στην πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Η πλατφόρμα του ΙΕΠ για την ανάρτηση της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίων Δράσης των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμη έως Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Ενδεικτικά σχέδια δράσης και προτάσεις σχεδιασμού από το ΙΕΠ για την αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων

Ένας νέος οδηγός με ενδεικτικές προτάσεις σχεδίων δράσης, στον κόμβο του ΙΕΠ για το συλλογικό προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Συλλογικός Προγραμματισμός για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η 29η Νοεμβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα κατάθεσης του Συλλογικού Προγραμματισμού για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας.

Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων. Ο ρόλος των Σ.Ε.Ε.

Μία νέα παρουσίαση με οδηγίες και θέμα: «Συλλογικός Προγραμματισμός – Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου των Σχολικών Μονάδων: Ο ρόλος των Σ.Ε.Ε.» αναρτήθηκε στον σχετικό κόμβο του ΙΕΠ.

Επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Νέες, επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την εφαρμογή του Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) του έργου της σχολικής μονάδας.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση