Μουσικό Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Λευκάδας

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κωδικός 3401025
Τύπος Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
Διευθυντής Κονιδάρης Νικόλαος
Μόρια 2
Περιοχή Μετάθεσης 3401 – Λευκάδας
Διεύθυνση Λεωφόρος Φιλοσόφων
ΤΚ 31100
Τηλέφωνο 1 26450 21625
Τηλέφωνο 2 26450 22525
FAX 26450 21625
e-mail mail@gym-mous-lefkad.lef.sch.gr
Ιστοσελίδα http://gym-mous-lefkad.lef.sch.gr/
Απόσταση Εντός πόλης Λευκάδας