Ημερήσιο αρχείο: 18 Απριλίου, 2024

Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024

Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑΛ. και Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών των Ημερήσιων και Εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Προγραμματισμός ενδοσχολικών εξετάσεων των Γυμνασίων σχολικού έτους 2023-2024

Οι προαγωγικές εξετάσεις και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διεξάγονται από τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024 έως την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

ΦΕΚ 2232/2024. Τροποποίηση απόφασης για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων που υπάγονται σε Ειδικές Κατηγορίες

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με την «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272)».