Κατηγορία: Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Παράταση εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων για το 2023-2024

Τα πεδία Β και Γ της φόρμας Σχεδίων Δράσης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) θα είναι ενεργά για υποβολή των σχετικών δεδομένων μέχρι την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024.

ΦΕΚ 2423/2024. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2423 τ.Β’ (23/04/2024) η απόφαση με θέμα:«Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης»

Διευκρινίσεις σχετικά με τον μακροσκοπικό έλεγχο των αξιολογικών εκθέσεων στην αξιολογική διαδικασία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Στην αξιολογική έκθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην προώθηση των σκοπών του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καθώς και η αξιολόγησή της ως θετική / αρνητική με βάση τα τεκμήρια.

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης

Έγγραφο για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β

Νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) με οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ και την έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β.

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Νέο έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που αναφύονται όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ. Έναρξη διαδικασίας για το πεδίο Α2 σχολικών μονάδων και το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ

Νέες οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) –  Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

Εγκύκλιος και οδηγίες για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ως αξιολογητές, μέχρι τις 10/11/2023 εκκινούν τη διαδικασία, ώστε μέχρι τις 20/11/2023 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης των.

Διαδικασία για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στο σχολείο από το Σχολικό Νοσηλευτή

Ενημέρωση από τη Σχολική Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ25 Νοσηλευτών, σχετικά με την διαδικασία χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές/τριες στο σχολείο κατόπιν οδηγιών των θεράποντων ιατρών και την έγγραφη συναίνεση των γονέων.