Κατηγορία: Σύμβουλοι Συντονιστές

ΦΕΚ 388/2023. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικά η διαδικασία

Το ΦΕΚ 388 τ.Β’ (27-1-2023) με την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της.

ΦΕΚ 14 τ.Α’ 2023. Διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 14 τ.Α’ (21/1/2023) με διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 65/2023. Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι σχολικές μονάδες που θα έχουν στην ευθύνη τους

Το ΦΕΚ 65 τ.Β’ (12-1-2023) με την κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση. Ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από τους/τις Σ.Ε.Ε.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης θα υποβάλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από την Τρίτη 13/12/2022 έως και την Τρίτη 31/01/2023

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του ν.4823/2021 (Α’136), μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Οργανωτικοί Συντονιστές και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 100 του ν. 4982/2022 (Α’ 195), που αφορούν στους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και αποτελούν τροποποίηση του άρθρου 231 του ν. 4823/2021.

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η επιμορφωτική συνάντηση με τους/τις εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως 14:00 στο 1ο ΓΕ.Λ. Λευκάδας

Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ06 σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η επιμορφωτική συνάντηση με τη Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ06 1ου και 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων, θα πραγματοποιηθεί στο 1ο ΓΕΛ Λευκάδας, τη Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 12:00 – 14:00

Σχολικοί Σύμβουλοι. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης. Ενστάσεις από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το 2021-2022

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ οι εκθέσεις και οι βαθμολογίες των υπευθύνων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με την αναλυτική και συνολική αποτίμηση του έργου των σχολικών μονάδων.