Κατηγορία: Σύμβουλοι Συντονιστές

ΦΕΚ 1964/2023. Νέα απόφαση με τις σχολικές μονάδες που θα έχουν στην ευθύνη τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι

Το ΦΕΚ 1964 τ.Β’ (27-3-2023) με θέμα: «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.»

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης στους/στις Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων σχετικά με την ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης στους/στις Συμβούλους Εκπαίδευσης για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Λήξη της θητείας ή παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης περί λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης αρμοδιοτήτων των Σ.Ε.Ε.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Κύρωση τελικών πινάκων και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης.

ΦΕΚ 388/2023. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικά η διαδικασία

Το ΦΕΚ 388 τ.Β’ (27-1-2023) με την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της.

ΦΕΚ 14 τ.Α’ 2023. Διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 14 τ.Α’ (21/1/2023) με διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 65/2023. Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι σχολικές μονάδες που θα έχουν στην ευθύνη τους

Το ΦΕΚ 65 τ.Β’ (12-1-2023) με την κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση. Ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από τους/τις Σ.Ε.Ε.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης θα υποβάλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από την Τρίτη 13/12/2022 έως και την Τρίτη 31/01/2023

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του ν.4823/2021 (Α’136), μετά την εξέταση των ενστάσεων.