Κατηγορία: Σύμβουλοι Συντονιστές

Σχολικοί Σύμβουλοι. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης. Ενστάσεις από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το 2021-2022

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ οι εκθέσεις και οι βαθμολογίες των υπευθύνων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με την αναλυτική και συνολική αποτίμηση του έργου των σχολικών μονάδων.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για τους Σ.Ε.Ε.

Οι υπηρεσίες θα παρέχουν στοιχεία για τους Σ.Ε.Ε. για την αναζήτηση σχολείων και ενεργών εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας για την καταχώριση αυτών ως υπευθύνων των σχεδίων δράσεων.

Αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά, από Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59.

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 19-4-2022 έως 9-5-2022 και ώρα 23:59.

ΦΕΚ 1764/2022. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Η Απόφαση Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 (ΦΕΚ 1764/2022) για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1634/2022. Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΦΕΚ 1634 τ.Β’ (5-4-2022) με θέμα: «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης.»

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε διαδικτυακή επιμόρφωση «Το μάθημα…παιχνίδι!»

Διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα «Το μάθημα…παιχνίδι!»: 2ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ψηφιακού παιχνιδιού, την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 17:00-19:00.

Η επιστημονική ημερίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας για την Ανεστραμμένη τάξη

Η διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Ανεστραμμένη Τάξη: Θεωρητικό πλαίσιο – εφαρμογές που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022.