Διαδικασία για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στο σχολείο από το Σχολικό Νοσηλευτή

Προς διευκρίνιση όλων των λεπτομερειών υποστήριξης των μαθητών/τριών με σχολικό νοσηλευτή επισημαίνουμε πως η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στις σχολικές μονάδες, γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, γίνεται από το σχολικό νοσηλευτή ως εξής:

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο οι διευθυντές να ενημερώνουν τους γονείς για τη διαδικασία, ώστε να χορηγήσει ο σχολικός νοσηλευτής φαρμακευτική αγωγή με ασφάλεια, και να διευκολύνουν την επικοινωνία του νοσηλευτή με το θεράποντα ιατρό του μαθητή, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα να φυλάσσεται το φάρμακο στο φαρμακείο του σχολείου, απαραίτητα κλειδωμένο.

Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν πως κάθε χρόνο και πριν την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να δίνονται εκ νέου ιατρικές οδηγίες και συναίνεση γραπτώς, αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εφόσον αλλάξουν αυτές. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε εντάσεις και θα επιτύχουμε να έχουμε μία ομαλή και στενή συνεργασία με τους γονείς των μαθητών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή στο σχολικό περιβάλλον.

Δείτε το έγγραφο