Ημερήσιο αρχείο: 16 Οκτωβρίου, 2023

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2023-2024. Χρονοδιάγραμμα Η’ Φάσης. Αιτήσεις υποψηφίων και εκπαιδευτικών

Από την Δευτέρα 16/10/2023 (15:0 μ.μ) μέχρι και Δευτέρα 23/10/2023 (10:00 π.μ)., οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για το 2023-2024.

ΦΕΚ 5999/2023. Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2023-2024 και οδηγίες οργάνωσης

Το ΦΕΚ 4818 τ.Β’ (13-9-2022) σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024»

ΦΕΚ 5988/2023. Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) στα Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024

Το ΦΕΚ 5988 τ.Β’ (13-10-2023) για την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ειδικά μαθήματα της Γ’ Λυκείου για το 2023-2024.