Κατηγορία: Εκδρομές

Νομικό Πλαίσιο, άρθρα 13,14 ΦΕΚ 456 τ.Β’ (13-2-2020): Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές-μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για Μονοήμερη Εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου, στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο μαθήματος ωρολογίου προγράμματος.

Τι θα ισχύσει για τις εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές για το 2021-2022

Δείτε τι ορίζει το άρθρο 4 του ΦΕΚ 4187 τ.Β΄ (10-9-2021) που αφορά στις εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές.

Νομικό πλαίσιο για εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456 τ.Β’ (13-2-2020) η απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.»

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση