Κατηγορία: Εκδρομές

Νομικό Πλαίσιο, άρθρα 13,14 ΦΕΚ 456 τ.Β’ (13-2-2020): Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές-μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 2ου Πειραματικού Γ.Ε.Λ. στο CERN

Προκειμένου να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει τη μετακίνηση των μαθητών του σχολείου μας, να μας καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να μας αποστείλετε με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά σας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Νυδριού στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Διευθύντρια του ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 03-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια και διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας στην Πάτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο
του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Μ.Τρίτη 19/4/2022 και ώρα 11:00- 12:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας σε Αχέροντα – Πάργα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/04/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) μονοήμερες εκδρομές του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας σε Ναύπακτο-Μεσολόγγι / Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14-4-2022 και ώρα 10:00 π. μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μονοήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Τρίτη 12/4/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας στην Πάτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το  αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11/4/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής, στην Κέρκυρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11-4-2022 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.

Ενημέρωση σχετικά με τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών

Ενημέρωση σχετικά με τους περιορισμούς και τα πρωτόκολλα που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση ημερήσιων και πολυήμερων εκδρομών.

Επαναπροκήρυξη για την τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας στα Ιωάννινα

Επαναπροκήρυξη για την τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας διότι η πρώτη απέβη άκαρπη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 06/04/2022 και ώρα 11.00 π.μ.