Κατηγορία: Οδηγίες Μαθημάτων

Ύλη και Οδηγίες διαχείρισης για όλα τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το 2022-2023. Συνεχής ενημέρωση…

Τράπεζα Θεμάτων στην Α’ τάξη των ΕΠΑΛ για το 2022-2023. Η ύλη και ο τρόπος εξέτασης

Το ΦΕΚ 4820 τ.Β’ (13-9-2022) με τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ για το 2022-2023 (συνεχής ενημέρωση…)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γυμνασίου για το 2022-2023 (συνεχής ενημέρωση…)

ΦΕΚ 4678/2022. Εξετάσεις στο Γενικό Λύκειο. Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης για το 2022-2023

Το ΦΕΚ 4678 τ.Β’ (6-9-2022) με τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο κατόπιν εφαρμογής της Τράπεζας θεμάτων και στη Γ΄ Λυκείου από το 2022-2023.

Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το 2022-2023

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’,Β’ και Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης ΓΕΛ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3317 τ.Β’ (28-6-2022), το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (αντιστοιχεί στο μάθημα της Οικονομίας) της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 2136/2022. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).

Το ΦΕΚ 2136 τ.Β’ (30-4-2022), με την τροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).

Διευκρίνιση σχετικά με το Μάθημα «Λατινικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ.

Αφορά σε διόρθωση στη σελίδα 23 του βιβλίου των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 1363/2022. Μεταβατικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Ο.Π. της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου για το 2022-2023

Το ΦΕΚ 1363 τ.Β’ (23-3-2022) με το (Μεταβατικό) Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.