ΦΕΚ 2455/2024. Νέα συμπλήρωση στους συντελεστές βαρύτητας για εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Αφορά στη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ για εισαγωγή στο Τμήμα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, ως ακολούθως:

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, στο τέλος του ΔΠΘ και πριν από το ΕΚΠΑ προστίθεται η εξής γραμμή:

ΦΕΚ 2455/2024. Νέα συμπλήρωση στους συντελεστές βαρύτητας για εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δείτε το ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: