Κατηγορία: Ωρολόγια Προγράμματα

Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Γενικού Λυκείου ως προς τον τίτλο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών

Το ΦΕΚ Β΄ 6036/20-12-2021 με την τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Γενικού Λυκείου ως προς τον τίτλο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Ομάδα Γ’ των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου.

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε την απόφαση με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β’  και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γυμνασίου 2021-2022

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε την απόφαση με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β’ και Γ‘ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2021-2022

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου

Το ΦΕΚ 3523 τ.Β΄ (25-8-2020) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α ́ 83)