Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Γενικού Λυκείου ως προς τον τίτλο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών

Σας γνωστοποιούμε ότι:

στο ΦΕΚ Β΄ 6036/20-12-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 163704/Δ2/14-12-2021 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα: “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου” (Β΄ 3791)» και

στο ΦΕΚ Β΄ 5984/20-12-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 163710/Δ2/14-12-2021 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94201/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. με θέμα: “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου” (Β΄ 3540)»

Δείτε εδώ όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...