Ημερήσιο αρχείο: 26 Δεκεμβρίου, 2021

Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Το άρθρο 121 του ΦΕΚ 251 τ.Α’/2021, με την παράταση των μέτρων για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών μέχρι και 30 Ιουνίου 2022.

Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Κριτήρια επιλογής υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας υπευθύνων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Ομάδα Γ’ των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Το άρθρο 125 του ΦΕΚ με τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το 2021-2022, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Παράταση ισχύος για άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

Παράταση ισχύος για άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, μέχρι και τις 31.3.2022, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019