Ημερήσιο αρχείο: 9 Δεκεμβρίου, 2021

Σεμινάριο «Διαδρομές Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα»

Το σεμινάριο αρχίζει την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021. Οι συνολικά δεκαπέντε (15) εισηγήσεις – παρουσιάσεις σχετίζονται με τον θεματικό άξονα: «Από το ’21 στο ‘22».