ΕΣΠΑ Έργα – Αφίσες

Λογότυπα ΕΣΠΑ:

Για να εισάγετε τα λογότυπα στα έγγραφά σας:  κάνετε δεξί κλικ επάνω στην εικόνα, πατάτε αντιγραφή και κάνετε επικόλληση στο έγγραφό σας, στο σημείο που επιθυμείτε.

Λογότυπο ΕΣΠΑ (2014-2020) (σε υψηλή ανάλυση 1567χ199 και σε χαμηλότερη ανάλυση 800χ102)

λογότυπο ΕΣΠΑ


Νέο λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (2021-2027)Nέο λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (2021-2027):


Λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τα Ιόνια Νησιά:

Από τη σχολική χρονιά 2023-2024 οι προσλήψεις των αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη, στήριξη από ΕΒΠ και στήριξη από σχολικό νοσηλευτή, καθώς και οι προσλήψεις αναπληρωτών για τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ θα πραγματοποιούνται μέσω δεκατριών (13) Πράξεων από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 (μία Πράξη ανά Περιφέρεια με δύο Υποέργα, ένα για την παράλληλη/ΕΒΠ/ΕΕΠ και ένα για τα ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ).

Τα λογότυπα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλα τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις σχολικές δομές εκάστης περιφέρειας και αφορούν τους ωφελούμενους μαθητές (πχ γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ), τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Παράλληλης, τους ΕΒΠ και τους σχολικούς νοσηλευτές, καθώς και όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ.

Δείτε και κατεβάστε το λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τα Ιόνια Νησιά