Κατηγορία: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τελευταία Νέα:

Ενημερωτική εγκύκλιος για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι σχολικές μονάδες παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Το ΦΕΚ 4188 τ.Β΄(10-9-2021) με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση