Ημερήσιο αρχείο: 15 Απριλίου, 2024

Έλληνες του Εξωτερικού. Ρύθμιση της πρόσβασης υποψηφίων στα 5 Μουσικά Τμήματα με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ρύθμιση της πρόσβασης στα 5 Μουσικά Τμήματα των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του εξωτερικού.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών: Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων, τοποθετήσεις (οριστικές και βελτιώσεις) εκπαιδευτικών.