ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών (Κρίση και τοποθέτηση υπεραριθμιών, τοποθέτηση υπεράριθμων, και τοποθετήσεις (οριστικές και βελτιώσεις) εκπαιδευτικών.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών

Για όλα τα παραπάνω θα υπάρχουν σχετικές προσκλήσεις και ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας. Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις επί του χρονοδιαγράμματος.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα