Κατηγορία: ΔΙΕΚ

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Β’ φάσης στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι (Β’ φάση) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέχρι την Πέμπτη 29/09/2022 στα ΔΙΕΚ επιτυχίας τους. Η τήρηση της προθεσμίας εγγραφής είναι κρίσιμη.

Αποτελέσματα επιλογής και οδηγίες εγγραφής καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ για το έτος κατάρτισης 2022-2023

Οι βάσεις εισαγωγής στα ΔΙΕΚ (γενική και ειδική κατηγορία) και οδηγίες εγγραφής. Αποκλειστική προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων μέχρι την Πέμπτη 22-09-2022.

Νέες ειδικότητες προτίμησης Α’ εξαμήνου για εγγραφή στα ΔΙΕΚ για το 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ  θα εμφανίζονται επιπλέον 225 ειδικότητες προτίμησης Α’ εξαμήνου. Δυνατότητα τροποποίησης αιτήσεων.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα ΔΙΕΚ

Η θητεία των Διευθυντών/ντριών ΔΙΕΚ είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2025.

Εγγραφές στα ΔΙΕΚ για το 2022-2023. Οδηγίες και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναλυτικές οδηγίες και δικαιολογητικά για τις εγγραφές στα ΔΙΕΚ, για το 2022-2023. Αιτήσεις από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι βάσεις εισαγωγής στα ΔΙΕΚ με το Παράλληλο Μηχανογραφικό 2022. Οδηγίες εγγραφής.

Οι βάσεις εισαγωγής στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) με το Παράλληλο Μηχανογραφικό. Οι εγγραφές στα ΔΙΕΚ ξεκινούν την Πέμπτη 1-9-2022 και λήγουν την Δευτέρα 12-9-2022.

Μηχανογραφικό Δελτίο και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 2022. Έναρξη υποβολής

Υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μηχανογραφικό Δελτίο και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο) έτους 2022. Προθεσμία από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 μέχρι Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Η απόφαση με τους πίνακες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποσπώνται για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Η Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ και το ΦΕΚ 3199/2022 με τα κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Αύξηση ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. & θέσεων

Περισσότερες θα είναι από φέτος οι ειδικότητες που θα παρέχονται στα Δ.ΙΕΚ ενώ αυξημένες θα είναι και οι ειδικότητες αλλά και οι θέσεις στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.