Κατηγορία: Μεταθέσεις

Εγκύκλιοι, οδηγίες, έντυπα και δικαιολογητικά για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

Η απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑ5Π46ΜΤΛΗ-ΘΩ8) με τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023. Οι μετατιθέμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2023. Προθεσμία και έντυπο αίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 17 Μαρτίου 2023

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023, Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα ονόματα ανά κατηγορία μετάθεσης (Γενική, Ειδική, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά).

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2022-2023

Από Δευτέρα 05.12.2022 έως και Παρασκευή 09.12.2022 υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και διόρθωσης των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης.

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης σχολικού έτους 2022-2023

Από Δευτέρα 21.11.2022 μέχρι και Παρασκευή 25.11.2022 υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς και διόρθωσης των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-2023

Για εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία για τις μεταθέσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σχετικά με την υποβολή μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολεία της ΔΔΕ Λευκάδας, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2022 έως 31-10-2022 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)