Κατηγορία: Μεταθέσεις

Εγκύκλιοι, οδηγίες, έντυπα και δικαιολογητικά για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2022-2023

Από Δευτέρα 05.12.2022 έως και Παρασκευή 09.12.2022 υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και διόρθωσης των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης.

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης σχολικού έτους 2022-2023

Από Δευτέρα 21.11.2022 μέχρι και Παρασκευή 25.11.2022 υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς και διόρθωσης των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-2023

Για εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία για τις μεταθέσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Σχετικά με την υποβολή μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολεία της ΔΔΕ Λευκάδας, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2022 έως 31-10-2022 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων από τις 16 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, πλην των ειδικών κατηγοριών.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022

Οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Μουσικά΄και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το έτος 2022.