Κατηγορία: Μεταθέσεις

Εγκύκλιοι, οδηγίες, έντυπα και δικαιολογητικά για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, πλην των ειδικών κατηγοριών.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022

Οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Μουσικά΄και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το έτος 2022.

Οι πίνακες με τις μεταθέσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2021-2022

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2021-2022.

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2022. Προθεσμίες και έντυπο αίτησης.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Ως προς τις προϋποθέσεις ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα ονόματα ανά κατηγορία μετάθεσης.

Αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας

Οι πίνακες με τις αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ όπως υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας. Ενστάσεις, υποβάλλονται από τις 14-03-2022 έως και τις 17-03-2022.

Εγκύκλιος για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Οι αιτήσεις μεταθέσεων υποβάλλονται από 21/02/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 23:59. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 8/3/2022 και ώρα 23:59.

Μεταθέσεις (από περιοχή σε περιοχή – ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ) και οριστικές τοποθετήσεις ή βελτίωση θέσης – Πίνακες με στοιχεία και μόρια εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Οι πίνακες με τις μονάδες μετάθεσης. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 17.12.2021, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων για μετάθεση εκπαιδευτικών για το 2021-2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι 22-11-2021, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).