Κατηγορία: Μεταθέσεις

Εγκύκλιοι, οδηγίες, έντυπα και δικαιολογητικά για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Η με αρ. πρωτ.: 34199/Ε4/3-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ) απόφαση με τις Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2024. Προθεσμία και έντυπο αίτησης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το 2024, σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 11/4/2024.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024. Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα ονόματα ανά κατηγορία μετάθεσης (Γενική, Ειδική, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά).

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

Από τις 5/12 έως και τις 8/12/2023 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται.

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης σχολικού έτους 2023-2024

Από Τρίτη 21.11.2023 μέχρι και Παρασκευή 24.11.2023 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να ακολουθήσει διόρθωση των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων από τις 16 έως και τις 31.10.2023 και ώρα 15:00

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από Δευτέρα 16-10-2023 μέχρι και Τρίτη 31-10-2023 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023. Οι μετατιθέμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2023. Προθεσμία και έντυπο αίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 17 Μαρτίου 2023