Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΠΥΣΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Απόφαση Συγκρότησης ΑΔΑ: 987246ΜΤΛΗ-0Υ4)

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Νικόλαος (Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας) με Αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

Τακτικό Μέλος: Κονιδάρης Νικόλαος (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο (προσωρινό Διευθυντή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας)

Τακτικό Μέλος: Τσώλη Παναγιώτα (Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Άιλερς Άννα – Μάρθα (Διευθύντρια Λύκειου Νυδριού)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Θειακού Όλγα, (Εκπαιδευτικός του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο (Προσωρινό Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Γκαζής Δημήτριος, (Εκπαιδευτικός του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας), με αναπληρωτή τον Λάζαρη Δημήτριο, (Εκπαιδευτικός του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας).

Γραμματέας: Καραγιάννης Θεόδωρος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Τζάμο Παναγιώτη (Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας)


Όλες οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ, αναρτώνται στη Δι@ύγεια


 

Απόφαση συγκρότησης του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Η απόφαση (ΑΔΑ: 9Ο7Ι46ΜΤΛΗ-ΣΕΩ) του υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συγκρότηση του νέου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας

Η απόφαση συγκρότησης του νέου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λευκάδας. Η θητεία όλων λήγει στις 31/12/2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ). Αιτήσεις μέσω των ΔΠΕ και ΔΔΕ από την Τρίτη 20-12-2022 έως και την Πέμπτη 22-12-2022.

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα εκλογών υπηρεσιακών συμβουλίων 2022

Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Πληροφορίες για τη διαδικασία

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέσω της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ

Ενόψει των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ.

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών έτους 2022

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια διεξάγονται όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου.