Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΠΥΣΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Τελευταία απόφαση ΑΔΑ: 692Ν46ΜΤΛΗ-ΙΟΞ)

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Νικόλαος (Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας) με Αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

Τακτικό Μέλος: Κονιδάρης Νικόλαος (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο (προσωρινό Διευθυντή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας)

Τακτικό Μέλος: Άιλερς Άννα – Μάρθα (Διευθύντρια Λύκειου Νυδριού) με αναπληρώτρια την Τσώλη Παναγιώτα (Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Ιωακειμίδης Γεώργιος (εκπαιδευτικός του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς) με αναπληρωτή τον Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο (Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Μελά Ευαγγελία (εκπαιδευτικό του Γυμνασίου & Λ.Τ. Μεγανησίου) με αναπληρωτή τον Αργυρού Σωτήριο (Διευθυντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς)

Γραμματέας: Θεόδωρος Καραγιάννης (Διοικητικός υπάλληλος της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Τζάμο Παναγιώτη (διοικητικό υπάλληλος στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας)


Όλες οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ, αναρτώνται στη Δι@ύγεια


 

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα εκλογών υπηρεσιακών συμβουλίων 2022

Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Πληροφορίες για τη διαδικασία

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέσω της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ

Ενόψει των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ.

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών καθώς και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών έτους 2022

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια διεξάγονται όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου.

ΦΕΚ 5131/2022. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Αναλυτικά η διαδικασία για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω συστήματος «ΖΕΥΣ» για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ

Δείτε το έγγραφο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Ανακοίνωση για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Δείτε τις αποφάσεις με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς και των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ.