Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΠΥΣΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Απόφαση Συγκρότησης ΑΔΑ: ΨΥΕΔ46ΝΚΠΔ-ΜΒΡ)

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Νικόλαος (Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας) με Αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

Τακτικό Μέλος: Κονιδάρης Νικόλαος (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Λευκάδας) με αναπληρωτή τον Μαργέλη Γεώργιο (Διευθυντής του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας)

Τακτικό Μέλος: Τσώλη Παναγιώτα (Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Άιλερς Άννα – Μάρθα (Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Θειακού Όλγα, (Εκπαιδευτικός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Γκρίτζα Αθηνά (Διευθύντρια του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Γκαζής Δημήτριος, (Εκπαιδευτικός του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας), με αναπληρωτή τον Λάζαρη Δημήτριο, (Εκπαιδευτικός του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας).

Γραμματέας: Τζάμος Παναγιώτης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Κατωπόδη Αναστασία (ΠΕ Διοικητικού τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας)


Όλες οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ, αναρτώνται στη Δι@ύγεια


 

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες – Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών κενών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν έντυπη δήλωση για κάλυψη των οργανικών κενών όπως αυτά αποτυπώνονται στους αναμορφωμένους πίνακες από την Τρίτη 14.05.2024 μέχρι και τη Δευτέρα 20.05.2024 και ώρα 15:00.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση για δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους υφίστανται οργανικά κενά να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και τη Μ. Τετάρτη 01/05/2024.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών: Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων, τοποθετήσεις (οριστικές και βελτιώσεις) εκπαιδευτικών.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, καλούνται να δηλώσουν προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, μέχρι και την Τετάρτη 17.04.2024

Αποσπάσεις – διαθέσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Η με αρ. πρωτ. 2285/29-8-2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΒΟ46ΝΚΠΔ-Τ2Θ) απόφαση με αποσπάσεις – διαθέσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας για το 2023-2024.

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Η με αρ. πρωτ. 2286/29-8-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6Π0546ΝΚΠΔ-ΤΨΠ) με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024.

Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Η με αρ.πρωτ. 2287/29-8-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 61ΝΞ46ΝΚΠΔ-ΧΘΔ) με τις προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Η με αριθμ. πρωτ. 2288/29-8-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 97ΚΛ46ΝΚΠΔ-4ΓΚ) σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

Τοποθέτηση αποσπασμένης υπαλλήλου ΕΕΠ στο ΕΕΕΕΚ Λευκάδας

Η με αρ. πρωτ. 2291/29-8-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9ΑΚΤ46ΝΚΠΔ-ΣΑΦ) σχετικά με την τοποθέτηση αποσπασμένης υπαλλήλου ΕΕΠ στο ΕΕΕΕΚ Λευκάδας, έως την λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς από την Τετάρτη 16.08.2023 έως και την Πέμπτη 24.08.2023, είτε στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας, είτε μέσω e-mail.