Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

ΠΥΣΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Τελευταία απόφαση 9Λ2Φ46ΜΤΛΗ-3ΒΦ):

Πρόεδρος: Γκουντούλας Κων/νος (Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας) με Αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωκράτη (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

Τακτικό Μέλος: Κονιδάρης Νικόλαος (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Φραγκούλη Χρυσούλα (εκπαιδευτικό του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας)

Τακτικό Μέλος: Άιλερς Άννα – Μάρθα (Διευθύντρια Λύκειου Νυδριού) με αναπληρώτρια την Τσώλη Παναγιώτα (Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Ιωακειμίδης Γεώργιος (εκπαιδευτικός του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς) με αναπληρωτή τον Χαλκιόπουλο Ιωάννη (Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας)

Τακτικό Αιρετό Μέλος: Μελά Ευαγγελία (εκπαιδευτικό του Γυμνασίου & Λ.Τ. Μεγανησίου) με αναπληρωτή τον Αργυρού Σωτήριο (Διευθυντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς)

Μέλη Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ:

Πάλλα Μαρίνα (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων) με αναπληρώτρια την Γκανάτσου Παρασκευή (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων)

Λάζαρη Κωνσταντίνα (Διευθύντρια του Γυμνασίου Νυδριού) με αναπληρώτρια την Κατωπόδη Νίκη (εκπαιδευτικό του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας)

Γραμματέας: Θεόδωρος Καραγιάννης (Διοικητικός υπάλληλος της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας) με αναπληρώτρια την Κοντοπύργια Αιμιλία (αποσπασμένη εκπαιδευτικό στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας)


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών έως και την Τρίτη 10.05.2022. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να αποσταλούν μέσω e-mail προς το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες Οργανικών Κενών – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στην πλατφόρμα Τeachers. Εναλλακτικά, μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν μέσω e-mail έντυπη δήλωση για βελτίωση–οριστική τοποθέτηση έως και την Τετάρτη 4.05.2022 και ώρα 14:00

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Δείτε τη λίστα με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και υποβάλετε δήλωση προτίμησης για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας (αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail) έως και την Τρίτη του Πάσχα 26.04.2022 και ώρα 12:00.

Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση ως προς τα Τμήματα Ένταξης)

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, καλούνται να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, έως και την Παρασκευή 15.04.2022 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Ανάκληση Διάθεσης – Τροποποίηση Διαθέσεων – Διαθέσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Δείτε την με αριθμ. πρωτ.: ΔΕ 2554 (5-10-2021) απόφαση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας σχετικά με Ανάκληση διάθεσης, τροποποίηση Διαθέσεων και διαθέσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Τοποθέτηση διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Τοποθετήσεις Διαθέσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Απόφαση 2112 (1-9-2021) με τις τοποθετήσεις και διαθέσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Απόφαση 02-09-2021Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας