Συντάκτης: Τμήμα Δ' - Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες Οργανικών Κενών

Με νεότερη ανακοίνωση θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν έντυπη δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. στη Στοκχόλμη της Σουηδίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστή προσφορά στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 5.05.2023 και ώρα 09:30 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή/τριας του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την δήλωση τοποθέτησης έως την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε κενή θέση Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης έως και την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Δείτε την απόφαση της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Διευθυντών/τριών για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.

Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λευκάδας (ανακοινοποίηση) και πρόσκληση για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης

Ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Λευκάδας. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων από Μ.Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 08:00 μέχρι Μ.Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Δείτε τη λίστα με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και υποβάλετε δήλωση προτίμησης για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας (αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail) έως και την Τρίτη του Πάσχα 18.04.2023.

Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, καλούνται να δηλώσουν προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, έως και την Πέμπτη 30.03.2023.

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας και πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λευκάδας

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων ορίζεται για την Δευτέρα 20.03.2023 και την Τρίτη 21.03.2023. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Για τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 22.02.2023 έως και Παρασκευή 24.02.2023, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των αιτήσεων.