Συντάκτης: Τμήμα Δ' - Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα υποβάλλονται από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), από την Τετάρτη 23.08.2023 έως και την Παρασκευή 25.08.2023.

Οριστικός Πίνακας Δεκτών Υποψήφιων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ο οριστικός πίνακας προέκυψε έπειτα από τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων και την εξέτασή τους από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.

Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς από την Τετάρτη 16.08.2023 έως και την Πέμπτη 24.08.2023, είτε στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας, είτε μέσω e-mail.

Προσωρινός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/τριών για το Γυμνάσιο με Λυκ.Τάξεις Μεγανησίου

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα υποβάλλονται από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), από την Πέμπτη 17.08.2023 έως και την Δευτέρα 21.08.2023.

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν υποψηφιότητα αποκλειστικά και μόνον καταθέτοντας αυτοπροσώπως ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), πλήρη φάκελο με την σχετική έντυπη αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 4 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, έως και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης

Προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης τοποθέτησης αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή αποστολή της μέσω e-mail στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας έως και την Τρίτη 20.06.2023

Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες Οργανικών Κενών

Με νεότερη ανακοίνωση θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν έντυπη δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. στη Στοκχόλμη της Σουηδίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστή προσφορά στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 5.05.2023 και ώρα 09:30 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή/τριας του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την δήλωση τοποθέτησης έως την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 11:00 π.μ.