Γενικό Λύκειο Νυδριού

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κωδικός 3454010
Τύπος Γενικό Λύκειο
Διευθύντρια Πολίτη Θεοδώρα
Μόρια 5
Περιοχή Μετάθεσης 3401 – Λευκάδας
Διεύθυνση Νυδρί Λευκάδας
ΤΚ 31084
Τηλέφωνο 1 26450 92571
Τηλέφωνο 2
FAX 26450 93214
e-mail mail@lyk-nydriou.lef.sch.gr
Ιστοσελίδα https://lyk-nydriou.lef.sch.gr/
Απόσταση 18km (περίπου 30 λεπτά)