Κατηγορία: Μουσικά Σχολεία

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την εγγραφή στα Μουσικά Σχολεία για το 2023-2024

Η διαδικασία για επιλογή μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023. Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00, η γραπτή εξέταση των υποψηφίων – ακρόαση ηχητικού δίσκου.

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Αιτήσεις από γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

Έναρξη Α’ Φάσης Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων

Την Τρίτη 29-11-2022 και ώρα 18:00-20:00, ξεκινά η Α’ Φάση Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων της χώρας. Κατά την Α’ Φάση η επιμόρφωση θα γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ωρών.

Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-2023

Για εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία για τις μεταθέσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις. Αιτήσεις για «πολλαπλασιαστές» εκπαιδευτικούς μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών ΕΜ16 ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία

Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών ΕΜ16 ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία για το 2022-2023.

Μουσικό Σχολείο Λευκάδας: κατατακτήριες εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Μουσικό Σχολείο Λευκάδας από την Τρίτη 13/09/2022 έως και την Παρασκευή 16/09/2022.

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Οι διοριζόμενοι/ες καλούνται να παρουσιαστούν στις οικίες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Προσωρινοί πίνακες για εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς ΕΜ16 για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση ένταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) στον πίνακα Μουσικών Σχολείων για το 2022-2023

Αιτήσεις από την Τρίτη 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)