Κατηγορία: Μουσικά Σχολεία

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Για το 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α, από τις 13 έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00.

Έναρξη Β’ Φάσης Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 ξεκινά η Β’ Φάση Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων και των Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου Μουσικής, σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για τα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, για το σχολικό έτος 2023-2024

Προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) σχολικού έτους 2023-2024

Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων, μέσω των ΔΔΕ, από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων ΕΜ16 για το σχολικό έτος 2023-2024

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης – δήλωσης στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) ορίζεται, από την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Επείγουσα ενημέρωση του myschool σχετικά με την έκδοση αποτελεσμάτων στα Μουσικά Σχολεία

Ενημέρωση των Διευθυντών των Μουσικών Γυμνασίων σχετικά με την έκδοση αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το νέο ΦΕΚ 5242/Β’/29-8-2023 σχετικά με τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων και τη δυνατότητα εγγραφής των μαθητών/τριών.

ΦΕΚ 5242/2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»

Μαθητές/τριες που κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης τον Ιούνιο αλλά σε ένα μάθημα μουσικής παιδείας έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Μουσικό Γυμνάσιο ή να εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου αντίστοιχα.

Μόνιμοι διορισμοί 30 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Μόνιμοι διορισμοί 30 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής απόφασης – πρόσκλησης.

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την εγγραφή στα Μουσικά Σχολεία για το 2023-2024

Η διαδικασία για επιλογή μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023. Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00, η γραπτή εξέταση των υποψηφίων – ακρόαση ηχητικού δίσκου.

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Αιτήσεις από γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.