Επείγουσα ενημέρωση του myschool σχετικά με την έκδοση αποτελεσμάτων στα Μουσικά Σχολεία

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Μουσικών Γυμνασίων ότι μετά την έκδοση του ΦΕΚ 5242/Β’/29-8-2023 πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες στο myschool:

Εάν υπάρχουν στη σχολική μονάδα μαθητές οι οποίοι μετά την έκδοση αποτελεσμάτων του Ιουνίου έχουν σταλεί με μετεγγραφή σε Γυμνάσιο/Λύκειο Γενικής Παιδείας ακολουθώντας το ΦΕΚ 878/Β/05-03-2021 ενώ δικαιούνται (και επιθυμούν) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Μουσικό Σχολείο, σύμφωνα με την τροποποίηση του ανωτέρω ΦΕΚ, θα πρέπει να στείλουν άμεσα αίτημα ακύρωσης της μετεγγραφής μέσω της καταγραφής προβλημάτων στην αρχική σελίδα του myschool.

Όσον αφορά τους μαθητές που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, οι Διευθυντές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  • Να καταχωρίσουν την βαθμολογία στις αντίστοιχες βαθμολογικές περιόδους της επανεξέτασης.
  • Να πραγματοποιήσουν την έκδοση αποτελεσμάτων επιλέγοντας το βήμα «Τελική Επίδοση(Αποτελέσματα επανεξέτασης)» στην «Έκδοση Αποτελεσμάτων».
  • Να ενημερωθούν για την πληροφορία του αποτελέσματος (πατώντας το εικονίδιο «info» στην πρώτη στήλη στην καρτέλα «Ενημέρωση Τελικής Επίδοσης»).
  • Να εξάγουν την αναφορά «Τελική επίδοση μαθητών» προκειμένου να ενημερωθούν για τον ΓΜΟ του μαθητή καθώς και τον « Έλεγχο προόδου» προκειμένου να διαπιστώσουν τον βαθμό ετήσιας επίδοσης του μαθητή για κάθε μάθημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα πρέπει να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του μαθητή σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ.