Ημερήσιο αρχείο: 9 Σεπτεμβρίου, 2023

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023

Η Φ.251/ 99110 /A5/8-9-2023 εγκύκλιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023. Πρόγραμμα, εξεταστικά κέντρα και διακίνηση γραπτών.

ΦΕΚ 5372/2203. Συμπληρωματικές διαδικασίες για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Το ΦΕΚ 5372 τ.Β’ (7-9-2023) με την απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ).