Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Συνεχής ενημέρωση για όλες τις εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Αιτήσεις ηλεκτρονικά από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μια (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αξιολογούνται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε. που έχουν επιλέξει.

Προσθήκη των τμημάτων «Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)» και Γεωπονίας (Μεσολόγγι) στα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής

Το ΦΕΚ 6231 τ.Β’ (8-12-2022) με την προσθήκη των τμημάτων «Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)» και Γεωπονίας (Μεσολόγγι) στα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Εγκύκλιος για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους με θέμα: «Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022»

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν έως 28 Φεβρουαρίου 2023 μαθητές/τριες των Β’ και Γ’ Γυμνασίου όλης της Ελλάδας, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού.

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του ν.4823/2021 (Α’136), μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2022-2023

Από Δευτέρα 05.12.2022 έως και Παρασκευή 09.12.2022 υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και διόρθωσης των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης.

Β’ Κύκλος Κινητικότητας. Δημοσιοποίηση κενών θέσεων και αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη η απόσπαση

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Η Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Η Φ.361.22/6/149788/Ε3 (2-12-2022) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».

Η Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η 149720/ Δ6 (2-12-2022) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων».