Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Θέματα

Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», στρατεύσιμων και των μαθητών/τριών που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα»

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης και των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το 2021-2022.

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω ανωτέρας βίας

Οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν.

ΦΕΚ 2369/2022 με τα μέτρα από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Το ΦΕΚ 2369 τ.Β΄ (14-5-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022.

Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις υποψηφίους ΕΠΑ.Λ. για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2022

Με την εγκύκλιο Φ.152/54109/Α5/12-5-2022 (ΑΔΑ: Ρ2Ο746ΜΤΛΗ-ΖΤΒ), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2022.

Εξετάσεις μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α’ 70)

Εγκύκλιος – υπενθύμιση σχετικά με περιπτώσεις μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α’/07-05-2019)

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών σχολ.έτους 2022-2023

Τα αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης αιτήσεων των πολιτών προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. «e-Αίτηση»

ΦΕΚ 2241/2022. Τράπεζα Θεμάτων. Τροποποιητική απόφαση για τα ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2241 τ.Β’ (9-5-2022), στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από δύο (2) σε τρεις (3) ώρες.

Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) 2022

Η εγκύκλιος Φ.251/51669/Α5/9-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΩ46ΜΤΛΗ-ΠΙΗ), στην οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ για το 2022.

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Στις 4:30 μ.μ. Live η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία

Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 4:30 μ.μ. Ζωντανά η ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία όλης της χώρας για το Σχολικό Έτος 2022-2023.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση