Χρήσιμα Έντυπα για Εκπαιδευτικούς

Γενική αίτηση, προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας


Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986


Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού


Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού


Αίτηση για Βαθμολογική Αναγνώριση Integrated Master


Σχετικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου:

Για τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικού έργου:

  1. Ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει αίτηση στη σχολική μονάδα, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση)
  2. O/η Διευθυντής/ντρια, βεβαιώνει ότι η απασχόληση του/της εκπαιδευτικού δεν παρακωλύει το έργο του/της στο σχολείο,
  3. Διαβίβαση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου

Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτικού

Βεβαίωση Διευθυντή/ντριας


Για έντυπα αιτήσεων και χορήγησης αδειών, δείτε εδώ


Για έντυπα που αφορούν οικονομικά (αλλαγή IBAN, οικογενειακό επίδομα, κλπ), δείτε εδώ


Λογότυπα ΕΣΠΑ:

Για να εισάγετε τα λογότυπα στα έγγραφά σας:  κάνετε δεξί κλικ επάνω στην εικόνα, πατάτε αντιγραφή και κάνετε επικόλληση στο έγγραφό σας, στο σημείο που επιθυμείτε.

Λογότυπο ΕΣΠΑ (2014-2020) (σε υψηλή ανάλυση 1567χ199 και σε χαμηλότερη ανάλυση 800χ102)

λογότυπο ΕΣΠΑ


Νέο λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (2021-2027)Nέο λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (2021-2027):


Λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τα Ιόνια Νησιά:

Από τη σχολική χρονιά 2023-2024 οι προσλήψεις των αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη, στήριξη από ΕΒΠ και στήριξη από σχολικό νοσηλευτή, καθώς και οι προσλήψεις αναπληρωτών για τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ θα πραγματοποιούνται μέσω δεκατριών (13) Πράξεων από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 (μία Πράξη ανά Περιφέρεια με δύο Υποέργα, ένα για την παράλληλη/ΕΒΠ/ΕΕΠ και ένα για τα ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ).

Τα λογότυπα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλα τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις σχολικές δομές εκάστης περιφέρειας και αφορούν τους ωφελούμενους μαθητές (πχ γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ), τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Παράλληλης, τους ΕΒΠ και τους σχολικούς νοσηλευτές, καθώς και όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ.

Δείτε και κατεβάστε το λογότυπο ΕΣΠΑ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τα Ιόνια Νησιά


Έντυπα Πρόσληψης Αναπληρωτών: