Κατηγορία: ΚΠπ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής 2022

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.) εξεταστικής περιόδου 2022

ΚΠΠ Περιόδου 2022. Τα εξεταστικά Κέντρα και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Τα εξεταστικά Κέντρα και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που θα ισχύσει στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022.

Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022

Από την Τρίτη 14-06-2022 έως και την Κυριακή 19-06-2022 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022.

ΦΕΚ 1845/2022. Ενημέρωση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ)

Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα.

Τροποποιητικό ΦΕΚ για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Οι αλλαγές αφορούν τα εξεταστικά κέντρα και τον έλεγχό τους, θέματα συγκρότησης συλλογικών οργάνων, και αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.).

Εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2285 τ.Β΄(15-6-2020), δημοσιεύτηκαν οδηγίες, σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ).