Κατηγορία: ΚΠπ

Τροποποιητικό ΦΕΚ για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Οι αλλαγές αφορούν τα εξεταστικά κέντρα και τον έλεγχό τους, θέματα συγκρότησης συλλογικών οργάνων, και αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.).

Εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2285 τ.Β΄(15-6-2020), δημοσιεύτηκαν οδηγίες, σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση