Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Δείτε το έγγραφο με τις λεπτομέρειες

Ενημέρωση 30-5-2024:  Συμπληρωματική εγκύκλιος

Δείτε τη λίστα μα τα Μουσικά Σχολεία και την Αίτηση

Δείτε την εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α’ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης


Για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, δείτε σχετικά εδώ