Ημερήσιο αρχείο: 4 Απριλίου, 2024

Εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία και φορείς για το διδακτικό έτος 2024-2025

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολεία ή φορείς, γίνονται μέσω του ΟΠΣΥΔ και η προθεσμία υποβολής ορίζεται από από 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης – απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης – απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 15/04/2024.

Πανελλαδικές εξετάσεις 2024. Οι εγκύκλιοι για την οργάνωση και διεξαγωγή τους σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η Φ.251/34343/Α5/3-4-2024 (ΑΔΑ: 6Ν7546ΝΚΠΔ-ΑΗΩ) και Φ.152/35250/Α5/5-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ3Β46ΝΚΠΔ-1ΩΧ) εγκύκλιοι με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024.