Ημερήσιο αρχείο: 1 Απριλίου, 2024

3ος Πανελλήνιος Διαδικτυακός Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου

Ο 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρες 12.00-14.00 και θα είναι διαδικτυακός. Θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού χώρου κάθε σχολικής μονάδας.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον μακροσκοπικό έλεγχο των αξιολογικών εκθέσεων στην αξιολογική διαδικασία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Στην αξιολογική έκθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην προώθηση των σκοπών του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καθώς και η αξιολόγησή της ως θετική / αρνητική με βάση τα τεκμήρια.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης του ΓΕΛ Νυδριού στην Ξάνθη (Ανακοινοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 11.00 π.μ.