Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης του ΓΕΛ Νυδριού στην Ξάνθη (Ανακοινοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Δ/νσης του σχολείου αυτοπροσώπως ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέχρι και την Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν την ίδια μέρα και η επιλογή του πρακτορείου θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη του ΓΕΛ Νυδριού (ανακοινοποιήθηκε ως προς τις ορθές ημέρες στο συνοπτικό πρόγραμμα)