Κατηγορία: Πρότυπα Πειραματικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών υποβάλουν αίτηση μόνο για τη σχολική μονάδα που οποία υπηρετούν με θητεία, από Δευτέρα 9/10/2023 μέχρι και Τετάρτη 18/10/2023 και ώρα 15:00.

ΦΕΚ 5760/2023. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Το ΦΕΚ 5760 τ.Β’ (3-10-2023) με την απόφαση σχετικά με την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

ΦΕΚ 5372/2203. Συμπληρωματικές διαδικασίες για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Το ΦΕΚ 5372 τ.Β’ (7-9-2023) με την απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ).

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Η απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 με μονοετή θητεία, ήτοι από 01-09-2023 μέχρι 31-08-2024.

Πίνακες εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με μονοετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΕΠΠΣ οι τοποθετήσεις ανά σχολική μονάδα των εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31/8/2024

Η απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ46ΝΚΠΔ-926) σχετικά με την Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31/8/2024.

Πρόσκληση για απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, σε λειτουργικά κενά Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το 2023-2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόσπαση σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για το 2023-2024, ορίζεται από την Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59.

Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τρίτη 8/08/2023 έως την Δευτέρα 21/08/2023 και ώρα 15:00.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Ιονίων Νήσων για το 2023-2024

Ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την Τετάρτη 19-7-2023 και ώρα 00:01 μέχρι την Παρασκευή 21-7-2023 και ώρα 15:00.

Ανακοίνωση δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το 2023-2024

Αναρτώνται σταδιακά οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία, ανά Περιφέρεια. Ενστάσεις μέχρι και την Παρασκευή 14/7/2023, ώρα 23:59.