Κατηγορία: Πρότυπα Πειραματικά

Σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Οδηγίες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων να διευκολυνθούν στην υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Η με αρ.πρωτ. 105441/E2/31-8-2022 απόφαση με την «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023»

Έγκριση για κλήρωση υποψηφίων μαθητών στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Οι αιτήσεις εγγραφής για τη κλήρωση, πραγματοποιούνται την Πέμπτη 1/9/2022 και την Παρασκευή 2/9/2022 κατά τις ώρες από 08:30 έως 12:30 π.μ.

Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023

Αναρτήθηκαν οι κυρωμένοι τελικοί πίνακες τοποθετημένων και με τοποθετημένων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023.

Πρότυπα – Πειραματικά. Αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για το 2022-2023

Οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023.

Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023

Η απόφαση (ΑΔΑ:6Ι9Β46ΜΤΛΗ-9Ε5) για την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. μέχρι 31-8-2023.

Πρότυπα – Πειραματικά. Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για το 2022-2023

Οι μη δεκτοί υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης από την Τετάρτη 20/7 ως την Παρασκευή 22/7 και ώρα 15:00 μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων κατά των πινάκων.

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Προσοχή! Ανακοινοποίηση θέσεων 12/7/2022. Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και την Κυριακή 17/7/2022 έως τις 23:59.

Οδηγίες για εγγραφή στην εισαγωγική τάξη στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Στις 4:30 μ.μ. Live η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία

Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 4:30 μ.μ. Ζωντανά η ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία όλης της χώρας για το Σχολικό Έτος 2022-2023.