Κατηγορία: Πρότυπα Πειραματικά

Ζωντανή μετάδοση της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία για το 2024-2025

Δείτε ζωντανά τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το 2024-2025. Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17/5/2024 και ώρα 17:30.

Ενημέρωση αιτούντων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2024-2025. Έλεγχος στοιχείων.

Παρακαλούνται θερμά οι αιτούντες να ελέγξουν την ορθότητα των αναρτημένων στοιχείων για την αίτησή τους, στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων. Μπορούν να διορθωθούν λάθη μόνο ως προς τα στοιχεία του μαθητή.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το 2024-2025

Σας υπενθυμίζουμε ότι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση ή την δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μέχρι και την Τετάρτη 17/4/2024 και ώρα 23:59.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον μακροσκοπικό έλεγχο των αξιολογικών εκθέσεων στην αξιολογική διαδικασία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Στην αξιολογική έκθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην προώθηση των σκοπών του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καθώς και η αξιολόγησή της ως θετική / αρνητική με βάση τα τεκμήρια.

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση ή την δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Αριθμός εισακτέων μαθητών και μαθητριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Η με αρ.πρωτ. 46/ΔΕΠΠΣ/22-3-2024 απόφαση (ΑΔΑ: ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ) με τον αριθμό εισακτέων μαθητών και μαθητριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025.

ΦΕΚ 1671/2024. Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το 2024-2025

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1671 τ.Β’ (14-3-2024) η απόφαση  με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.» για το σχολικό έτος 2024-2025

Οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Η με αρ. πρωτ. 19148 /Δ6/22-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΠΖ46ΝΚΠΔ-ΝΒΠ) εγκύκλιος με οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Πρόσκληση πλήρωσης κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης GOV.GR, μέχρι την Πέμπτη 22.02.2024 και ώρα 23:59

Εισαγωγή μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στις αρχές Μαρτίου 2024.