Πρόσκληση πλήρωσης κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης GOV.GR στη διαδρομή:

Αρχική -> Εκπαίδευση -> Επαγγελματίες εκπαίδευσης -> Πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών προέδρων και μελών επιστημονικών εποπτικών συμβουλίων για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 22.02.2024 και ώρα 23:59.

Δείτε την πρόσκληση