Αριθμός εισακτέων μαθητών και μαθητριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Η με αρ.πρωτ. 46/ΔΕΠΠΣ/22-3-2024 απόφαση (ΑΔΑ: ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ) με τον αριθμό εισακτέων μαθητών και μαθητριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025.

Για το 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Λευκάδας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ» ο αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών για το 2024-2025, ορίζεται σε 66.

Δείτε την απόφαση

Δείτε ακόμη:

ΦΕΚ 1671/2024. Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το 2024-2025