Ημερήσιο αρχείο: 7 Μαρτίου, 2024

ΦΕΚ 1519/2024. Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ

Το ΦΕΚ 1519 τ.Β’ (7-3-2024) με τις διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).