Ημερήσιο αρχείο: 12 Μαρτίου, 2024

Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων στην Πυροσβεστική με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, θα γίνεται από την Τρίτη 19/03/2024 έως και την Τρίτη 26/03/2024.