Κατηγορία: Αναθέσεις Μαθημάτων

Άρθρα με τις αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς

ΦΕΚ 5206/2023. Τροποποίηση στις αναθέσεις του κλάδου Χημεία τους μαθήματος Φυσικές Επιστήμες στα ΕΠΑΛ από το 2023-2024

Τροποποίηση στις Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’ 1664), ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου.

ΦΕΚ 4768/2023. Τροποποίηση στις αναθέσεις του μαθήματος της Χημείας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου από το 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4768 τ.Β’ (27-7-2023) η απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/3.7.2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737)

Τροποποίηση στις αναθέσεις του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ

Το ΦΕΚ 418 τ.Β’ (30-1-2023) με τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων ΕΠΑΛ ως προς το μάθημα Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ.»

Αλλαγή στις αναθέσεις μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β ́ 2737)

Aναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο για το 2021-2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3782 τ.Β΄ (13-8-2021) απόφαση σχετικά με τις αναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων ορίζονται στο ΦΕΚ 4202 τ.Β΄(25-9-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1761 τ.Β΄(17-5-2018), οι Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.