Κατηγορία: Αναθέσεις Μαθημάτων

Άρθρα με τις αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς

Αλλαγή στις αναθέσεις μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β ́ 2737)

Aναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο για το 2021-2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3782 τ.Β΄ (13-8-2021) απόφαση σχετικά με τις αναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων ορίζονται στο ΦΕΚ 4202 τ.Β΄(25-9-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1761 τ.Β΄(17-5-2018), οι Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση