Αναθέσεις Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού ΛυκείουΈγγραφο Φ22/75401/Δ4, 15-5-2018 (ΦΕΚ 1664 τ.Β΄)

Τροποποιήσεις:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., ως προς τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και ως προς τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ.ΦΕΚ 2637 τ.Β΄, 5-7-2018

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) απόφασης του Υφουπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γτάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. – ΦΕΚ 453 τ.Β΄, 13-2-2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γτάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ – ΦΕΚ 3609 τ.Β΄, 29-8-2020

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση