Κατηγορία: Μαθητεία

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024. Αναπλήρωση ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν, εξ αποστάσεως με σύγχρονη διδασκαλία.

ΦΕΚ 6597/2023. Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2023-2024

Το ΦΕΚ 6597 τ.Β’ (21.11.2023) με την απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αμοιβής, κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών των Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, σε εργασιακό χώρο.

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2023-2024. Χρονοδιάγραμμα Η’ Φάσης. Αιτήσεις υποψηφίων και εκπαιδευτικών

Από την Δευτέρα 16/10/2023 (15:0 μ.μ) μέχρι και Δευτέρα 23/10/2023 (10:00 π.μ)., οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για το 2023-2024.

ΦΕΚ 5953/2023. Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Το ΦΕΚ 5953 τ.Β’ (13.10.2023) με την απόφαση με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας. Η νέα απόφαση καταργεί την υπ’ αρ. 109153/2022 (Β’ 4771) υπουργική απόφαση.

Ολοκλήρωση Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας περιόδου 2022-2023

Ειδικά για την περίοδο 2022-2023, το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για όλα τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας μέχρι 30-9-2023.

Παράταση προσφοράς θέσεων μαθητείας από φορείς για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024

Η δυνατότητα διάθεσης θέσεων για φορείς του Δημοσίου Τομέα παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 23:59. Αντίστοιχα για φορείς του ιδιωτικού τομέα, μέχρι την Κυριακή 03/09/2023 και ώρα 23:59.

ΦΕΚ 2139/2023. Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2139 τ.Β’ (3-4-2023) η απόφαση σχετικά με την Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας.

Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του μητρώου του Ι.Ε.Π. μέχρι και τη Δευτέρα 13/2/2022 και ώρα 15:00. (Δόθηκε παράταση).

Αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για το 2022-2023

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2022-2023 από Δευτέρα 19/9/2022 μέχρι και Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 14:00.

ΦΕΚ 4771/2022. Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 4771 τ.Β’ (12-9-2022) η απόφαση με τον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.