Κατηγορία: Ενισχυτική Διδασκαλία

Εγκύκλιοι για την υλοποίηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιοι για τη λήξη της ενισχυτικής διδασκαλίας σε Γυμνάσια και Λύκεια για το 2022-2023

Λήξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια την 30η Μαΐου 2023, και για Ειδικά Μαθήματα στα Λύκεια την 18η Μαΐου 2023.

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια 2022-2023. Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια, θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ, από την Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022.

Εγκύκλιος με τις διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το 2022-2023

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα για Ενισχυτική Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 και έναρξη του προγράμματος.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι υποψήφιοι/ες για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023, υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ, από Τρίτη 11/10/2022 έως και Δευτέρα 17/10/2022.

ΦΕΚ 4958/2022. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2022-2023

Το ΦΕΚ 4958 τ.Β’ (21-9-2022) για την οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκύκλιος με οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2022-2023

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΦΕΚ 4818/2022. Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2022-2023 και οδηγίες οργάνωσης

Το ΦΕΚ 4818 τ.Β’ (13-9-2022) σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023»

ΦΕΚ 4753/2022. Ενισχυτική διδασκαλία για τα ειδικά μαθήματα της Γ’ Λυκείου

Το ΦΕΚ 4753 τ.Β’ (8-9-2022) για την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ειδικά μαθήματα της Γ’ Λυκείου για το 2022-2023.