Κατηγορία: Ενισχυτική Διδασκαλία

Εγκύκλιοι για την υλοποίηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων και Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 29η Μαΐου 2024, και ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 17η Μαΐου 2024.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία.

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024

Η εγκύκλιος έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα επιλογής και τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023- 2024 και έναρξη του προγράμματος

Η εγκύκλιος για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το 2023-2024

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο ΟΠΣΥΔ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση, από την Πέμπτη 14-12-2023 έως και την Τρίτη 19-12-2023.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο ΟΠΣΥΔ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση, από την Πέμπτη 14-12-2023 έως και την Τρίτη 19-12-2023.

ΦΕΚ 6598/2023. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2023-2024

Αφορά τα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ και των Π.ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

Αιτήσεις και οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) στα Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024. Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων από τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Αιτήσεις και οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024. Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων από τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών.