Κατηγορία: Ενισχυτική Διδασκαλία

Εγκύκλιοι για την υλοποίηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 6598/2023. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2023-2024

Αφορά τα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ και των Π.ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

Αιτήσεις και οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) στα Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024. Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων από τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Αιτήσεις και οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024. Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων από τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

ΦΕΚ 5999/2023. Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2023-2024 και οδηγίες οργάνωσης

Το ΦΕΚ 4818 τ.Β’ (13-9-2022) σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024»

ΦΕΚ 5988/2023. Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) στα Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024

Το ΦΕΚ 5988 τ.Β’ (13-10-2023) για την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ειδικά μαθήματα της Γ’ Λυκείου για το 2023-2024.

Εγκύκλιοι για τη λήξη της ενισχυτικής διδασκαλίας σε Γυμνάσια και Λύκεια για το 2022-2023

Λήξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια την 30η Μαΐου 2023, και για Ειδικά Μαθήματα στα Λύκεια την 18η Μαΐου 2023.

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια 2022-2023. Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια, θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ, από την Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022.

Εγκύκλιος με τις διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το 2022-2023

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα για Ενισχυτική Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 και έναρξη του προγράμματος.