Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023- 2024 και έναρξη του προγράμματος

Η εγκύκλιος για την πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 και έναρξη του προγράμματος.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Αναλυτικά οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα


Συνεχής ενημέρωση για θέματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας