Ημερήσιο αρχείο: 20 Δεκεμβρίου, 2023

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024

Η εγκύκλιος έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα επιλογής και τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Νέα ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ, από Πέμπτη 21 έως και Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023- 2024 και έναρξη του προγράμματος

Η εγκύκλιος για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.