Ημερήσιο αρχείο: 13 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ Γυμνασίου Νυδριού στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Παρασκευή 15-12-2023 και ώρα 10.00 π.μ.