Ημερήσιο αρχείο: 9 Δεκεμβρίου, 2023

Παράταση υποβολής του Σχεδιασμού των Δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού για το 2023-2024

Για τη διευκόλυνση του έργου των σχολικών μονάδων, η πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή του Σχεδιασμού της Δράσης (μέρος Α) από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης έως και τις 21/12/2023.