Παράταση υποβολής του Σχεδιασμού των Δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού για το 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετικά αιτήματα και για τη διευκόλυνση του έργου των σχολικών μονάδων, η πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή του Σχεδιασμού της Δράσης (μέρος Α) από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης έως και τις 21-12-2023.

Το Β και Γ μέρος της φόρμας αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης (Υλοποίηση και Αποτίμηση) θα είναι ενεργό από τη Δευτέρα 11-12-2023 και θα παραμείνει ανοικτό, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, μέχρι τις 30-05-2024.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητο πριν την καταχώριση δεδομένων στην ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης να συμβουλεύεστε τις τεχνικές και άλλες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis

Δείτε το έγγραφο με τις λεπτομέρειες


Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: